Veiligheid & privacy

Boer Staphorst respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1. Bedrijfsgegevens
Boer Staphorst
KvK: 05057910
BTW nr. NL8006.47.324 B01

2. E-mailadres
A.) Boer Staphorst kan u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

B.) Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres
Boer Staphorst kan uw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) gebruiken voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen.

4. Telefoonnummer
Boer Staphorst gebruikt uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerkt Boer Staphorst alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Boer Staphorst bewaart uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
Als Boer Staphorst uw gegevens overdraagt of ontvangt op de website, wordt altijd de coderingstechnologieën gebruikt die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

8. Veiligheid opslag van gegevens
Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt.

9. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doet Boer Staphorst bezoekers van de website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen.

10. Contact
Wilt u reageren op onze Privacy Policy? Neem dan telefonisch contact op via 0522-466800 of stuur een e-mail naar info@boer-staphorst.nl


*Wijzigingen op dit privacy beleid kunnen ten alle tijde doorgevoerd worden. Deze worden hier gepubliceerd.